search

Pikado aparat Selene 300

Pikado aparat Selene 300

Elektronski pikado aparat namenjen za kućnu upotrebu. Elektronski pikado aparat sa 5 velikih LED ekrana za prikaz postignutih rezultata i 2 posebna XO ekrana za kriket igre. Radi na 3AA baterije i struju preko strujnog adaptera koji dolazi uz aparat.

- Uz aparat dolazi 6 pikado strelica sa plastičnim vrhom kao i 20tak rezervnih plastičnih vrhova

- Šrafovi i tiple za postavljanje aparata na zid

- Do 8 igrača

- 36 igara u više od 580 varijacija

- Zvučni efekti

- 4 LED ekrana za prikaz rezultata i 2 posebna XO LED ekrana za kriket

- Mogućnost igre protiv kompjuterskog protivnika.

- Mogućnost igranja u timovima u određenim igrama.

- Aparat radi na struju preko strujnog adaptera koji dolazi uz aparat

- Može da radi i na 3 AA baterije (ne dolaze uz aparat)

ELEKTRONSKI PIKADO APARAT
KORISNIČKO UPUTSTVO


SELENE 300

Selene 300 elektronski pikado aparat sa 36 pikado igre u više od 580 varijacija.
Svako može da pronađe igru za sebe kako početnici tako i napredni igrači u
pikado sportu. Podržava do 8 igrača. Molimo pročitajte korisničko uputstvo pre
upotrebe.


POSTAVLJANJE PIKADO APARATA


Pikado aparat je potrebno postaviti na zid tako da je centar pikado mete (bull's
eye) na visni od 173cm od poda. Igrač baca strelice sa razdaljine od 237cm od
aparata tako budite sigurni da imate bar oko 3m prostora ispred aparata.
Označite dve rupe na zidu na visini od 192cm od poda i razmakom od 14cm
između dve rupe. Zavrnite dva šrafa tako da glava šrafa viri oko 1cm iz rupe.
Poravnajte šrafove na zidu sa rupama za kačenje sa zadnje strane pikado aparata
i okačite aparat. Moguće je da će biti potrebno još malo dotegnuti šrafove kako
bi aparat stajao skroz prislonjen na zid.


POVEZIVANJE NAPAJANJA


Pikado aparat se napaja sa 3 x 1,5V AA (LR6) baterije koje se ubacuju sa zadnje
strane aparata. Kako bi štedeo baterije aparat će se sam isključiti ukoliko se ne
koristi 30 minuta.

Uz pikado aparat takođe dolazi i strujni adapter od 5V 1000mAh sa polaritetom
plus (+) sa spolje strane džeksne i minus (-) sa unutrašnje strane.

Priključite adapter u pikado aparat i drugu stranu uključite u zidnu utičnicu.
Tokom upotrebe pazite da kabl od adaptera ne smeta i da neko ne zapne
za isti.
Nakon upotrebe isključite pikado aparat i izvucite strujni adapter iz
utičnice
Nikada ne ostavljajte strujni adapter priključen u aparat kada nije u
upotrebi
Spakujte i odložite adapter kada nije u upotrebi.


VAŽNA NAPOMENA


1. Prilikom transporta ili pri normalnoj upotrebi može se desiti da se jedan
segment pikado mete privremeni zaglavi. Ukoliko se to desi oznaka (poeni koje
taj segment nosi) će ostati prikazano na ekranu i aparat neće hteti da nastavi igru
do god je segment zaglavljen.

Ukoliko se ovo desi uradite sledeće:


Pronađite zaglavljeni segment čiji rezultat je ostao prikazan na ekranu
Pritisnite prstima zaglavljeni segnent do god se ne odglavi i vrati u svoje
ležište. Onog momenta kada se zaglavljeni segment odglavi aparat bi
trebalo da nastavi normalno da radi.

2. Pikado aparat je namenjen da se koristi sa strelicama sa plastičnim vrhom.
Nemojte pokušavati da koristite strelice sa metalnim vrhom ili strelice sa
predugačkim plastičnim vrhom (maksimalna dužina vrha: 2,5cm)


3. Potrebno je izvesno vreme da pikado aparat odreaguje na bačenu strelicu.
Ukoliko su dve strelice bačene jako brzo jedna za drugom moguće je da poeni
druge strelice neće biti zabeleženi.

4. Pikado je sport za odrasle i koristi strelice koje imaju oštre vrhove. Deca bi
trebalo da igraju samo pod nadzorom odrasle osobe.


PODEŠAVANJE I ODABIR IGRE


1. Pritisnite taster On/Off da uključite aparat, čuće se melodija dobrodošlice i na
ekranu se pojavljuje ''G01'' i "301".


2. Sa tasterima
Up/Down(gore/dole) izaberite željenu igru. Oznake igara se
pojavljuju na ekranu. Za potvrdu pritisnite tatser
Enter

3. Sa tasterima Up/Down(gore/dole) odaberite opciju igare. Pritisnite taster
Enter za potvrdu izbora.


4. Ukoliko odaberete igru 301 ili 301 League sa tasterima
Up/Down(gore/dole)
odaberite dodatne opcije Single/Double/Master. Pritisnite taster Enter za
potvrdu.
SiO: Single In/Single Out (sve led svetiljke su ugašene tokom igre)
diO: Double In/Single Out (DI led svetiljka će biti upaljena tokom igre)
SdO: Singe In/Double Out (DO led svetiljka će biti upaljena tokom igre)
diS: Double In/Double Out (svetiljke DI i DO će biti upaljene tokom igre)
Sir: Single In/Master Out (MO led svetiljka će biti upaljena tokom igre)
dir: Double In/Master Out (svetiljke DI i MO će biti upaljene tokom igre)


5. Sa
Up/Down(gore/dole) tasterima odaberite broj igrača. Ima 9 opcija, od 1
do 8 igrača i igra protiv kompjutera (Cyb). Proitisnite
Enter za potvrdu izbora.


6. Ukoliko ste odabrali igru protiv kompjutera takođe treba podesiti i nivo
kompjuterskog protivnika. Sa tasterima
Up/Down(gore/dole) odaberite željenu
težinu igre i potvrdite sa
Enter.
C-1: Početnik, C-2: Srednji, C-3: Napredni, C-4: Ekspert, C-5: Profesionalac.


7. Neke igre imaju opciju podešavanja bodovanja centra 50/25(unutrašnji centar
50, spoljni 25) ili 50/50 (i unutrašnji i spoljni centar 50). Sa tasterima
Up/Down(gore/dole) odaberite željenu opciju i potvrdite sa Enter.


8. Za lakši dolazak do Cricket igre možete pritisnuti taster Cricket i aparat skače
na igru G10 Cricket. Sa tasterima
Up/Down(gore/dole) podesite broj igrača i
opcije za centar.


9. Za dole navedene igre možete podesiti hendikep tokom biranja broja igrača.
Pritisnite taster
Hendikep za ukazak u izbor. Sa tasterima Up/Down(gore/dole)
izaberite opciju. Ponovnim pritiskom na taster Hendikep prelazi se na sledećeg
igrača. Sa tasterom
Enter se startuje igra.

10. Prilikom igre svaki put kada se začuje reč ''Next'' sledeća strelica neće biti
registrovana. Igrač je obavezan da izvuče zabodene strelice iz aparata i
pritiskom na taster
Next prebaci na sledeće igrača. Aparat će sam prebaciti na
sledećeg igrača posle desetak sekundi neaktivnosti od zvučnog signala ''Next''.


11. Taster
Promašaj (Miss) pritisnite da zabeležite 0 poena za strelicu koja je
pogodila izvan bodovnog polja ili potpuno promašila aparat.


12. Ukoliko želite da prekinete igru i vratite se u glavni meni za izbor igara
držite taster
Miss/Reset pritisnut 2 sekunde.


13. U toku igre možete pritisnuti taster
Enter da proverite rezultate ostalih
igrača.


14. U toku igre moguće je podesiti jačinu zvuka pomoću tastera
Sound(Taster
za jačinu zvuka).


15. Kada se igra završi za svakog igrača će biti prikazan skor i rankirana
pozicija. Takođe će se automatski prikazati i PPD (point per dart) rezultat za
301-901 i 301-901 Liga igre. Pitiskom na
Next taster prelazite na drugu stranu
za prikaz rezultata ostalih igrača.


16. Da bi ste isključili pikado aparat zadržite taster
On/Off 3 sekunde. Ukoliko
se pikado aparat ne koristi duže od 3 minuta automatski će preći u standBy mod.
Radi uštede energije pikado aparat je opremljen funkcijom Auto power off
(Automatsko gašenje). Ako se pikado aparat ne koristi duže od 30 minuta
automatski će se ugasiti.

GARANCIJA


Garantni rok počinje teći od dana prodaje i važi samo uz fiskalni račun i u
slučaju da je garantni list ispravno popunjen od strane prodavca.
Speed SN d.o.o. ili Army Shop d.o.o. garantuje da će proizvod funkcionisati besprekorno i
da ćemo odstraniti sve nedostatake i kvarove koji bi bili posledica fabričke
greške kao i greške nastale u garantnom roku pri normalnoj upotrebi proizvoda
uz poštovanje tehničkih uputstva.
Garancija ne obuhvata oštećenja i kvarove nastale usled nepravilnog rukovanja
ili mehaničkih oštećenja usled pada, upotrebe sile, delovanja toplotne ili druge
energije.

Pikado aparat

16 ostalih proizvoda u istoj kategoriji: