search

Pikado aparat Selene 050

Pikado aparat Selene 050

Elektronski pikado aparat namenjen za kućnu upotrebu. Elektronski pikado aparat radi na 3 AA baterije, a takođe može da radi i na struju preko strujnog adaptera (može se kupiti posebno, ne dolazi uz aparat).

- Uz aparat dolazi 6 pikado strelica sa plastičnim vrhom kao i 20tak rezervnih plastičnih vrhova

- Šrafovi i tiple za postavljanje aparata na zid

- Do 8 igrača

- 48 igara u više od 315 varijacija

- Zvučni efekti

- Prilično veliki LCD ekran za prikaz rezultata

- Mogućnost igre protiv kompjuterskog protivnika

- Mogućnost igranja u timovima u određenim igrama

- Aparat radi na 3 AA baterije uz mogućnost rada na struju preko strujnog adaptera (ne dolazi uz aparat, OPCIJA +15,00KM)

ELEKTRONSKI PIKADO APARAT

KORISNIČKO UPUTSTVO

SELENE 050

Selene 050 elektronski pikado aparat sa 32 pikado igre u više od 590 varijacija. Svako može da pronađe igru za sebe kako početnici tako i napredni igrači u pikado sportu. Podržava do 8 igrača. Molimo pročitajte korisničko uputstvo pre upotrebe. POSTAVLJANJE PIKADO APARATA Pikado aparat je potrebno postaviti na zid tako da je centar pikado mete (bull's eye) na visni od 173cm od poda. Igrač baca strelice sa razdaljine od 237cm od aparata tako budite sigurni da imate bar oko 3m prostora ispred aparata. Označite dve rupe na zidu na visini od 192cm od poda i razmakom od 14cm između dve rupe. Zavrnite dva šrafa tako da glava šrafa viri oko 1cm iz rupe. Poravnajte šrafove na zidu sa rupama za kačenje sa zadnje strane pikado aparata i okačite aparat. Moguće je da će biti potrebno još malo dotegnuti šrafove kako bi aparat stajao skroz prislonjen na zid.

POVEZIVANJE NAPAJANJA

Pikado aparat se napaja sa 3 x 1,5V AA (LR6) baterije koje se ubacuju sa zadnje strane aparata. Kako bi štedeo baterije aparat će se sam isključiti ukoliko se ne koristi 30 minuta. Pikado aparat mođe da radi i na strujni adapter od 5V 1000mAh sa polaritetom plus (+) sa spolje strane konektora i minus (-) sa unutrašnje strane (ne dolazi uz aparat).

Priključite adapter u pikado aparat i drugu stranu uključite u zidnu utičnicu.

• Tokom upotrebe pazite da kabl od adaptera ne smeta i da neko ne zapne za isti.

• Nakon upotrebe isključite pikado aparat i izvucite strujni adapter iz utičnice

• Nikada ne ostavljajte strujni adapter priključen u aparat kada nije u upotrebi

• Spakujte i odložite adapter kada nije u upotrebi.

VAŽNA NAPOMENA

1. Prilikom transporta ili pri normalnoj upotrebi može se desiti da se jedan segment pikado mete privremeni zaglavi.

Ukoliko se to desi oznaka (poeni koje taj segment nosi) će ostati prikazano na ekranu i aparat neće hteti da nastavi igru do god je segment zaglavljen.

Ukoliko se ovo desi uradite sledeće:

• Pronađite zaglavljeni segment čiji rezultat je ostao prikazan na ekranu

• Pritisnite prstima zaglavljeni segnent do god se ne odglavi i vrati u svoje ležište. Onog momenta kada se zaglavljeni segment odglavi aparat bi trebalo da nastavi normalno da radi.

2. Pikado aparat je namenjen da se koristi sa strelicama sa plastičnim vrhom. Nemojte pokušavati da koristite strelice sa metalnim vrhom ili strelice sa predugačkim plastičnim vrhom (maksimalna dužina vrha: 2,5cm)

3. Potrebno je izvesno vreme da pikado aparat odreaguje na bačenu strelicu. Ukoliko su dve strelice bačene jako brzo jedna za drugom moguće je da poeni druge strelice neće biti zabeleženi.

4. Pikado je sport za odrasle i koristi strelice koje imaju oštre vrhove. Deca bi trebalo da igraju samo pod nadzorom odrasle osobe.

PODEŠAVANJE I ODABIR IGRE

1. Pritisnite taster On/Off da uključite aparat, čuće se melodija dobrodošlice i na ekranu se pojavljuje ''G01'' i "301".

2. Sa tasterima Up/Down(gore/dole) izaberite željenu igru. Oznake igara se pojavljuju na ekranu. Za potvrdu pritisnite tatser Enter.

3. Sa tasterima Up/Down(gore/dole) odaberite opciju igare. Pritisnite taster Enter za potvrdu izbora.

4. Sa Up/Down(gore/dole) tasterima odaberite broj igrača. Ima 9 opcija, od 1 do 8 igrača i igra protiv kompjutera (Cyb). Proitisnite Enter za potvrdu izbora.

5. Ukoliko ste odabrali igru protiv kompjutera takođe treba podesiti i nivo kompjuterskog protivnika. Sa tasterima Up/Down(gore/dole) odaberite željenu težinu igre i potvrdite sa Enter. C-1: Početnik, C-2: Srednji, C-3: Napredni, C-4: Ekspert, C-5: Profesionalac.

6. Neke igre imaju opciju podešavanja bodovanja centra 50/25(unutrašnji centar 50, spoljni 25) ili 50/50 (i unutrašnji i spoljni centar 50). Sa tasterima Up/Down(gore/dole) odaberite željenu opciju i potvrdite sa Enter.

7. Prilikom igre svaki put kada se začuje reč ''Next'' sledeća strelica neće biti registrovana. Igrač je obavezan da izvuče zabodene strelice iz aparata i pritiskom na taster Next prebaci na sledeće igrača. Aparat će sam prebaciti na sledećeg igrača posle desetak sekundi neaktivnosti od zvučnog signala ''Next''.

8. Taster Promašaj (Miss) pritisnite da zabeležite 0 poena za strelicu koja je pogodila izvan bodovnog polja ili potpuno promašila aparat.

9. Ukoliko želite da prekinete igru i vratite se u glavni meni za izbor igara držite taster Miss/Reset pritisnut 2 sekunde.

10. U toku igre možete pritisnuti taster Enter da proverite rezultate ostalih igrača.

11. Da bi ste isključili pikado aparat zadržite taster On/Off 3 sekunde. Ukoliko se pikado aparat ne koristi duže od 3 minuta automatski će preći u standBy mod. Radi uštede energije pikado aparat je opremljen funkcijom Auto power off (Automatsko gašenje). Ako se pikado aparat ne koristi duže od 30 minuta automatski će se ugasiti.

GARANCIJA

Garantni rok počinje teći od dana prodaje i važi samo uz fiskalni račun i u slučaju da je garantni list ispravno popunjen od strane prodavca. Speed SN d.o.o. ili Army Shop d.o.o. Banja Luka garantuje da će proizvod funkcionisati besprekorno i da ćemo odstraniti sve nedostatake i kvarove koji bi bili posledica fabričke greške kao i greške nastale u garantnom roku pri normalnoj upotrebi proizvoda uz poštovanje tehničkih uputstvava. Garancija ne obuhvata oštećenja i kvarove nastale usled nepravilnog rukovanja ili mehaničkih oštećenja usled pada, upotrebe sile, delovanja toplotne ili druge energije. 

Pikado aparat

16 ostalih proizvoda u istoj kategoriji: