search

Pikado aparat Ares 10

Pikado aparat Ares 10

Elektronski pikado aparat namenjen za kućnu upotrebu. Ulazni model, sa pristupačnom cenom i dobrim kvalitetom sa mnogo različitih igara.

- Uz aparat dolazi 6 pikado strelica sa plastičnim vrhom kao i 20tak rezervnih plastičnih vrhova

- Šrafovi i tiple za postavljanje aparata na zid

- Do 8 igrača

- 43 igre u više od 200 varijacija

- Zvučni efekti

- LCD ekran za prikaz rezultata

- Mogućnost igre protiv kompjuterskog protivnika

- Radi na 3 AA baterije (ne dolaze uz aparat)

ELEKTRONSKI PIKADO ARES 10

KORISNIČKO UPUTSTVO

Ares 10

elektronski pikado aparat sa 43 pikado igre u više od 200 varijacija. Svako može da pronađe igru za sebe kako početnici tako i napredni igrači u pikado sportu. Podržava do 8 igrača. Molimo pročitajte korisničko uputstvo prije upotrebe.

POSTAVLJANJE PIKADO APARATA Pikado aparat je potrebno postaviti na zid tako da je centar pikado mete (bull's eye) na visni od 173cm od poda. Igrač baca strelice sa razdaljine od 237cm od aparata tako budite sigurni da imate bar oko 3m prostora ispred aparata. Označite dve rupe na zidu na visini od 190cm od poda i razmakom od 12,4cm između dve rupe. Zavrnite dva šrafa tako da glava šrafa viri oko 1cm iz rupe. Poravnajte šrafove na zidu sa rupama za kačenje sa zadnje strane pikado aparata i okačite aparat. Moguće je da će biti potrebno još malo dotegnuti šrafove kako bi aparat stajao skroz prislonjen na zid.

POVEZIVANJE NAPAJANJA Pikado aparat se napaja sa 3 x 1,5V AA (LR6) baterije koje se ubacuju sa zadnje strane aparata. Kako bi štedeo baterije aparat će se sam isključiti ukoliko se ne koristi 30 minuta.

VAŽNA NAPOMENA

1. Prilikom transporta ili pri normalnoj upotrebi može se desiti da se jedan segment pikado mete privremeni zaglavi. Ukoliko se to desi oznaka (poeni koje taj segment nosi) će ostati prikazano na ekranu i aparat neće hteti da nastavi igru do god je segment zaglavljen. Ukoliko se ovo desi uradite sledeće:

• Pronađite zaglavljeni segment čiji rezultat je ostao prikazan na ekranu

• Pritisnite prstima zaglavljeni segnent do god se ne odglavi i vrati u svoje ležište. Onog momenta kada se zaglavljeni segment odglavi aparat bi trebalo da nastavi normalno da radi

2. Pikado aparat je namenjen da se koristi sa strelicama sa plastičnim vrhom. Nemojte pokušavati da koristite strelice sa metalnim vrhom ili strelice sa predugačkim plastičnim vrhom (maksimalna dužina vrha: 2,5cm)

3. Potrebno je izvesno vreme da pikado aparat odreaguje na bačenu strelicu. Ukoliko su dve strelice bačene jako brzo jedna za drugom moguće je da poeni druge strelice neće biti zabeleženi.

4. Pikado je sport za odrasle i koristi strelice koje imaju oštre vrhove. Deca bi trebalo da igraju samo pod nadzorom odrasle osobe.

PODEŠAVANJE I ODABIR IGRE

1. Pritisnite taster On/Off da uključite aparat, čuće se melodija dobrodošlice i na ekranu se pojavljuje ''G01''.

2. Pritisnite taster Game da izaberete igru. Izbor se prikazuje na ekranu. Takođe se mođe pritisnuti taster Quick Cricket kojim odmah birate G16 Standard Cricker

3. Pritisnite taster Option za odabir željene opcije/težine određene igre za sve igrače. Takođe je moguće izabrati Double In/ Double Out opciju za određene igre (301-901 i 301-901 League).

Out opcije pre startovanja igre:

• Double In - Započinje se duplim poljem/Završava se bilo kojim poljem

• Double Out - Započinje se bilo kojim poljem/Završava se duplim poljem

• Double In/Double Out - I početak i kraj igre sa duplim poljem

• Single In/Single Out - I početak i kraj igre sa bilo kojim poljem

4. Pritisnite taster Player za odabir broja igrača. Maksimalni broj igrača je ograničen na 8.

5. Pritisnite taster Start za početak igre.

6. Prilikom igre svaki put kada se začuje reč ''Next'' sledeća strelica neće biti registrovana. Igrač je obavezan da izvuče zabodene strelice iz aparata i pritiskom na taster Next prebaci na sledeće igrača. Aparat će sam prebaciti na sledećeg igrača posle desetak sekundi neaktivnosti od zvučnog signala ''Next''.

7. Ukoliko strelica ne ostane zabodena u pikado aparat i ne želite da se njen rezultat registruje pritisnite taster Miss.

8. Kada se igra završi svi brojevi igrača i njihov plasman će biti prikazan na ekranu. Finalni status (npr. poeni, životi…) biće prikazani pritiskom na taster. Player. Takođe može se prikazati i skor po strelici za svakog igrača u igrama 301-901 i 301-901 League pritiskom na taster Next.

9. Ukoliko se pikado aparat ne koristi duže od 3 minuta automatski će preći u standBy mod. Radi uštede energije pikado aparat je opremljen funkcijom Auto power off (Automatsko gašenje). Ako se pikado aparat ne koristi duže od 30 minuta automatski će se ugasiti.

10. Da bi ste isključili pikado aparat zadržite taster On/Off 3 sekunde.

GARANCIJA Garantni rok počinje teći od dana prodaje i važi samo uz fiskalni račun i u slučaju da je garantni list ispravno popunjen od strane prodavca. Speed Sn d.o.o. Banja Luka ili Army Shop d.o.o. Banja Luka garantuje da će proizvod funkcionisati besprekorno i da ćemo odstraniti sve nedostatake i kvarove koji bi bili posledica fabričke greške kao i greške nastale u garantnom roku pri normalnoj upotrebi proizvoda uz poštovanje tehničkih uputstvava.

Garancija ne obuhvata oštećenja i kvarove nastale usled nepravilnog rukovanja ili mehaničkih oštećenja usled pada, upotrebe sile, delovanja toplotne ili druge energije. 

Pikado aparat

16 ostalih proizvoda u istoj kategoriji: